Fantastisk villa i El Sauzal

Learn More

Guide – Att sälja en bostad på Teneriffa

Om du planerar att sälja din bostad på Teneriffa har du kommit till rätt ställe. Tenerife*Property är med dig under hela processen.

Ett av de första besluten när du behöver ta för att sälja din egendom är vilken fastighetsbyrå som du ska vända sig till. Många lokala fastighetsmäklare på Teneriffa tar ut 5% i provision, och några större internationella kedjor tar ut ännu mer; 6% eller till och med 7% i vissa fall.

Tenerife*Property tar för närvarande en provision på 4% i händelse av en framgångsrik försäljning till en köpare som vi refererat, och vi når ekonomiskt starka köpare över hela Europa, Skandinavien och Ryssland.

När en köpare hittas som vill köpa din fastighet, fungerar Tenerife*Property som en medlare mellan dig och köparen, i förhandlingen om försäljningspriset.

När priset är överenskommet, upprättas ett privat sälj/köpeavtal. Detta privata kontrakt, mellan dig som säljare och köparen, bör innehålla uppgifter om den överenskomna köpeskillingen, deposition (vanligtvis 10%, betalad till en advokats depåkonto), hur betalning av den utestående köpesumman skall ske, eventuella tillägg som ska ingå, (t.ex. möbler), det avsedda slutdatumet, och alla andra relevanta villkor.

På dagen för avslut möts du med köparen och köparens advokat hos en offentlig notarie, Notarius Publicus. Normalt deltar även din fastighetsmäklare från Tenerife*Propert.

Notarius publicus förbereder köpehandlingarna, (Escritura de Compra Venta), identifierar alla signatärer och bevittnar undertecknandet av handlingarna. Vid denna tidpunkt betalar köparen även återstående summa av köpeskillingen.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstsumman beräknas på skillnaden mellan det pris du betalade när du köpte fastigheten (inklusive skatter och avgifter) och priset du säljer för. Vissa kostnader är avdragsgilla från bruttovinsten, till exempel försäljningskostnaderna (t.ex. fastighetsmäklare, plusvalia skatt, advokatarvoden, etc.).

Om din skatterättsliga hemvist inte är i Spanien

Om du inte är spansk resident, kommer 3% av köpeskillingen att kvarhållas för att täcka eventuell kapitalvinstskatt som kan uppstå på din vinst från försäljningen. Detta innebär att du endast får 97% av försäljningsbeloppet tills skatten är betald. Om kapitalvinstskatten blir högre än det kvarhållna beloppet så måste du betala extra, om inte, får du återbetalning för skillnaden. Denna 3% kvarhållning är till för att det spanska skatteverket ska skyddas, så att utländska personer inte "försvinner" innan de har betalat kapitalvinstskatten.

Om du inte är spansk resident är kapitalvinstskatten på summan enligt ovan 19% av vinsten om du är bosatt i EU, Norge eller Island, och 24% om du är bosatt i något annan Land.

Om du är spansk resident, och har skatterättslig hemvist i Spanien.

Om du är spansk resident, deklarerar du kapitalvinstskatten på din årliga skattedeklaration och beloppet beror på din inkomst. Om du är över 65 år och den sålda egendomen var ditt huvudsakliga hem under minst de senaste 3 åren före försäljningen, och du har varit skatterättsligt bosatt denna bostad i minst samma tid, så är du befriad från kapitalvinstskatt .

Du kan också vara befriad från att betala kapitalvinstskatt om du har varit skatterättsligt bosatt i Spanien i minst 3 år, och den sålda fastigheten var ditt huvudsakliga hem. Då, om du återinvesterar dina pengar i ett nytt huvudhem och fortsätter att bo i det här nya huvudkontoret i minst 3 år, kommer du att bli befriad från att betala kapitalvinstskatt.

Den nya bostaden kan vara var som helst i EU, men du måste återinvestera all vinst eller betala skatt i Spanien på skillnaden.

Om du flyttar från den nya bostaden inom 3 år är du också ansvarig för kapitalvinstskatt i Spanien.

Plusvalia-skatt

Plusvalia är en skatt som betalas av dig som säljare till kommunen (Ayuntamiento). Den beräknas på ett teoretiskt värde av din egendom och antalet år som har gått sedan egendom senast bytte ägare. Målsättningen är att beskatta värdet av den mark som fastigheten står på.

Basen för denna skatt är kadastralvärdet (ett administrativt värde som vanligtvis är lägre än marknadsvärdet, ibland betydligt lägre) av fastigheten. Beloppet i skatt beror på hur länge säljaren har ägt fastigheten: ju längre period desto högre skatt.
Om säljaren inte är hemmahörande i Spanien kommer köparens advokat att behålla beloppet av Plusvalia-skatten från försäljningspriset och betala skatten på säljarens vägnar, eftersom köparen i sådana fall blir ansvarig ifall denna skatt inte betalas. Dessutom, innan plusvalia-skatten är betald så är egendomen inte möjlig att registrera i köparens namn även om köparen uppfyller alla övriga krav.